Obszary działania

Data publikacji
środa, 20.01.2016, 13:19:24

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

 

 

Spółka produkuje, przesyła oraz dystrybuuje ciepło i energię elektryczną, wodę pitną i przemysłową, oczyszcza ścieki , unieszkodliwia odpady , uprawia rośliny energetyczne oraz prowadzi obrót produktami naftowymi.

Ciepło  wytwarzane w elektrociepłowniach Lubin, Polkowice, Głogów i Legnica  ma łączną osiągalną moc cieplną 522,4 MWt

Energia elektryczna wytwarzana  w 4-ech źródłach osiąga łączną moc zainstalowaną 101,86 MWe

W kotłach Spółki wykorzystywane są (dane za 2015 r.):

  • węgiel kamienny – roczne zużycie ok. 158 500 Mg.
  • gaz gardzielowy – wytwarzany w procesie technologicznym wytopu miedzi, roczne zużycie ok. 2 013 000 tys.Nm3
  • gaz ziemny zaazotowany – roczne zużycie ok. 8 300 tys.Nm3

Spółka produkuje i dystrybuuje rocznie około  14 000 000 m3  wody , w tym:

  • wody pitnej 4 000 000 m3
  •  wody do celów przemysłowych 10 000 000 m3
  •  zagospodarowuje około 2 500 000 m3 wód deszczowo – przemysłowych rocznie
  • odbiera i oczyszcza ponad 8 500 000 m3 ścieków rocznie, w tym ponad 8 000 000 m3 ścieków przemysłowych