Czysta Woda dla Polski

Data publikacji
środa, 20.08.2014, 13:27:10

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

„Energetyka” sp. z o. o. została również wyróżniona statuetką Czystej Wody dla Polski w konkursie organizowanym przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie pod patronatem Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Polskiej Izby Ekologii oraz Związku Miast polskich.
Spółka otrzymała główną nagrodę w kategorii „Oczyszczanie ścieków przemysłowych” za wdrożenie projektu p.n. „Zmiany technologiczne w chemicznej oczyszczalni ścieków „Energetyka” sp z o. o. Wydział W-3 po modernizacji gospodarki osadowej w Hucie Miedzi Głogów w 2008 r.”
Celem konkursu jest propagowanie najlepszych rozwiązań technologicznych i technicznych w zakresie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i ochrony wód z zastosowaniem metod fizyko-chemicznych.

Targi Wod-Kan