INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Data publikacji
środa, 07.02.2024, 07:00:51

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

Szanowni Państwo,

Uprzejmie  informujemy, w związku z wejściem z dniem 25 maj 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ,,Energetyka’’ sp. z o.o. w Lubinie jest gotowa do realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO.

W razie pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Spółki „Energetyka”.

Inspektor Ochrony Danych – Radosław Owczarek

e-mail: iod@energetyka.lubin.pl
tel. 76 74 69 173
tel. kom. 785 902 804

Osoba zastępująca Inspektora Ochrony Danych w czasie jego nieobecności – Joanna Krawczyk

e-mail: iod@energetyka.lubin.pl
tel. 76 74 69 173
tel. kom. 723 684 651

Załączniki