Struktura paliw

Data publikacji
wtorek, 30.04.2024, 08:58:46

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

Paliwo wykorzystywane w kotłach Spółki:

Elektrociepłownia Lubin – węgiel kamienny,
Elektrociepłownia Polkowice – węgiel kamienny,
Elektrociepłownia Głogów – węgiel kamienny oraz gaz ziemny zaazotowany.
Elektrociepłownia Legnica – węgiel kamienny i gaz gardzielowy (wytwarzany w procesie technologicznym wytopu miedzi) oraz gaz ziemny zaazotowany i gaz gardzielowy.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej poniżej w załącznikach.