Struktura paliw

Data publikacji
środa, 29.03.2017, 08:09:46

Autor wpisu
Monika Strzechowska

Społeczności i funkcje

Paliwo wykorzystywane w kotłach Spółki:

Elektrociepłownia Lubin – węgiel kamienny,
Elektrociepłownia Polkowice – węgiel kamienny,
Elektrociepłownia Głogów – węgiel kamienny i gaz gardzielowy (wytwarzany w procesie technologicznym wytopu miedzi) oraz gaz ziemny zaazotowany i gaz gardzielowy.
Elektrociepłownia Legnica – węgiel kamienny i gaz gardzielowy (wytwarzany w procesie technologicznym wytopu miedzi) oraz gaz ziemny zaazotowany i gaz gardzielowy.

 

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej poniżej w załącznikach.