Struktura paliw

Data publikacji
piątek, 01.04.2016, 15:20:46

Autor wpisu
Monika Strzechowska

Społeczności i funkcje

Paliwo wykorzystywane w kotłach Spółki:

Elektrociepłownia Lubin – węgiel kamienny,
Elektrociepłownia Polkowice – węgiel kamienny,
Elektrociepłownia Głogów – węgiel kamienny i gaz gardzielowy (wytwarzany w procesie technologicznym wytopu miedzi) oraz gaz ziemny zaazotowany i gaz gardzielowy.
Elektrociepłownia Legnica – węgiel kamienny i gaz gardzielowy (wytwarzany w procesie technologicznym wytopu miedzi) oraz gaz ziemny zaazotowany i gaz gardzielowy.

 

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez „Energetyka” Sp. z o.o. w roku kalendarzowym 2014.