Historia

Data publikacji
sobota, 02.08.2014, 18:14:58

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

„Energetyka” sp. z o. o. została utworzona na mocy uchwały Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.  6 grudnia 1995 roku. Jej struktury organizacyjne oparto na istniejącym od początku lat 60 Oddziale Utrzymania Ruchu, który swoją działalnością obejmował teren nowo powstających wówczas kopalń Lubin i Polkowice-Sieroszowice, budowanej części Lubina i Polkowic oraz Rejon Warty Bolesławieckiej. Pierwszy kocioł wodny w elektrociepłowni Lubin oddano do użytku w 1968 roku, rok później uruchomiono kolejny w elektrociepłowni Polkowice. W latach 1972 i 1973 oddano do eksploatacji układy skojarzonego wytwarzania energii, czyli produkcji ciepła przy jednoczesnym wytwarzaniu prądu w Lubinie i Polkowicach. W kolejnych latach wraz z rozbudową KGHM Polska Miedź S.A., sukcesywnie rozwijały się elektrociepłownie oraz budowane były kolejne kotły i rozbudowywane sieci ciepłownicze. 1 stycznia 1996 roku wydzielono elektrociepłownie z ZG Lubin oraz ZG Polkowice, powołując do życia firmę „Energetyka” sp. z o.o. ze stuprocentowym udziałem KGHM Polska Miedź S.A. 

Działalność gospodarcza Spółki rozpoczęła się 1 lutego 1996 roku.

Historia Spółki w skrócie:

1960 – powołanie Oddziału Utrzymania Ruchu w kopalniach Lubin i Polkowice

1968 – oddanie do użytku pierwszego kotła wodnego

1972 – oddanie do użytku skojarzonego układu wytwarzania energii cieplnej i prądu

1997-1999 – włączanie do zasobów Spółki sieci ciepłowniczych przy zakładach górniczych Zagłębia Miedziowego 

2001 – przejęcie ujęć wody od PEW AQUAKONRAD S.A.

2004 – włączenie do zasobów Spółki elektrociepłowni Huty Miedzi Głogów i Elektrociepłowni Huty Miedzi Legnica

2005 – włączenie w struktury Spółki Oddziału KGHM Polska Miedź S.A. Zakładu Gospodarki Wodnej

2009 – nabycie 100% udziałów w Biowind sp. z o.o. oraz 85 % udziałów w WPEC w Legnicy

2009 – rozpoczęcie prac nad projektami OZE związanymi z energetyką z odnawialnych źródeł energii