Oczyszczanie ścieków

Data publikacji
wtorek, 16.08.2022, 13:00:34

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

„Energetyka” sp. z o. o. eksploatuje dziewięć biologicznych oczyszczalni ścieków oraz dwie ścieków przemysłowych.   Łącznie w ciągu roku spółka oczyszcza 600 000 m3  ścieków sanitarnych i około 8 000 000 ścieków przemysłowych.

Oczyszczone ścieki z oczyszczalni biologicznych są  zagospodarowywane w systemie zamkniętym, poprzez ich wykorzystywanie w procesie technologicznym Zakładów Wzbogacania Rud.

Równocześnie ze wszystkich obiektów przemysłowych odprowadzane są ścieki deszczowe i sanitarne, które po oczyszczeniu zrzucane są do zbiorników retencyjnych przepompowni wód deszczowo – przemysłowych. Średnio w ciągu roku Spółka odbiera i przepompowuje około 2 500 000 m3 wód deszczowo-przemysłowych.

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych, pracujące na rzecz Huty Głogów i Huty Legnica, wyspecjalizowane są gównie w utylizacji metali ciężkich, w tym szczególnie trudnych związków arsenu oraz rtęci i kadmu.

Technologia oczyszczania ścieków opiera się głównie na procesach neutralizacyjnych, wspomaganych koagulantami oraz flokulantami.

Ze względu na wysoką jakość ścieków około 30 % globalnego strumienia wykorzystywane jest ponownie w procesach technologicznych  hut.