Produkcja ciepła

Data publikacji
czwartek, 28.01.2016, 07:27:48

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

Ciepło  wytwarzane w źródłach Spółki ma łączną osiągalną moc cieplną 559,4 MWt. Głównym odbiorcami ciepła są Huta Miedzi Głogów i Huta Miedzi Legnica, które kupują parę technologiczną i ciepłą wodę  oraz Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. , które dostarcza energię cieplną  mieszkańcom Legnicy, Lubina, Głogowa, Lubina, Chocianowa, Ścinawy i Złotoryi.

Elektrociepłownia Lubin – Wydział EC 1 – wytwarza łączną moc 141,0 MWt energii cieplnej. W swoich zasobach posiada 4 kotły parowe rusztowe, w tym 2 kotły parowe typu OR-32/80×500 oraz 2 kotły parowe typu:   OR-32/50-N (zmodernizowane i oddane do eksploatacji w 2012 r.),  kocioł wodny rusztowy typu WLM-25 oraz 1 kocioł wodny rusztowy typu WLM-25/EM.

untitled-27

Elektrociepłownia Polkowice wytwarza 166,0 MWt energii cieplnej w 2 kotłach parowych rusztowych typu OR-32/50-N oraz 4 kotłach rusztowych wodnych, w tym: 2 typu WR-25, 1 typu WR-25-014M, 1 typu WLM -25-N.

Elektrociepłownia Głogów wytwarza łączną moc 171,4 MWt. Uzyskuje prawie 950 tysięcy GJ ciepła w wodzie gorącej w 5   kotłach  parowych typu ORG–32 i 1 wodnym typu WLM-25 oraz w dwóch  kotłach parowych ORG32/80-M.

Elektrociepłownia Legnica wytwarza łączną moc 52,0 MWt energii cieplnej. W swoich zasobach posiada 4  kotły parowe typu TP-35, w tym w trzy pyłowe pyłowe i jeden gazowy.

Osiągalna, łączna moc cieplna stanowi sumę mocy cieplnej przy wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji oraz mocy cieplnej kotłów wodnych.