Ochrona środowiska

Data publikacji
sobota, 02.08.2014, 18:30:03

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

Działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego mają kluczowe znaczenie w strategii „Energetyka” sp. z o.o.

Spółka realizuje zadania poprzez usprawnienie procesów produkcyjnych,  działania inwestycyjne mających na celu zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Spółka modernizuje i unowocześnia zakłady produkcyjne, optymalizuje proces spalania, prowadzi skojarzoną produkcję energii elektrycznej i ciepła oraz  monitoruje emisję zanieczyszczeń do wód i powietrza, poprzez zastosowanie nowoczesnych układów analitycznych. Instalacje Spółki posiadają stosowne pozwolenia na korzystanie ze środowiska tj. m.in. pozwolenie zintegrowane.

„Energetyka” sp. z o. o. chroni powietrze dzięki  optymalizacji procesów technologicznych, kontroli i monitorowaniu procesów spalania oraz wykorzystaniu automatyzacji kotłów.

Wszystkie elektrociepłownie wyposażone są w urządzenia monitorujące w sposób ciągły wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza. Podstawowe kotły mają zabudowane odpylacze multicyklonowe o skuteczności odpylania powyżej 92%, a w EC Legnica elektrofiltry o skuteczności odpylania powyżej 99%. Elektrociepłownie Spółki uczestniczą we wspólnotowym handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.

untitled

Spółka chroni wodę monitorując oczyszczalnie ścieków przemysłowych w Głogowie i Lubinie. Modernizowana oczyszczalnia w Legnicy pozwoli oczyszczać  ścieki przemysłowe z arsenu, azotu i rtęci.

DSC01580-2

Spółka ma dziewięć oczyszczalni ścieków sanitarnych, z których wody wykorzystywane są w procesie flotacji rud miedzi KGHM PM S.A. W sposób ciągły monitorowany jest pobór wody z ujęć podziemnych.

„Energetyka” sp. z o. o. odpowiedzialnie gospodaruje odpadami , zgodnie z  obowiązującym prawem i planami Spółki. Konsekwentnie realizowana jest zasada oddawania na składowisko tylko tych odpadów, których nie można inaczej zagospodarować. Żużel, podstawowy odpad wytwarzany w Spółce, jest w całości gospodarczo wykorzystywany i odbierany przez odbiorców zewnętrznych, celem dalszego wykorzystania.

_MG_6051

Od 2009 roku Spółka realizuje projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. Jest właścicielem 380  hektarowej plantacji roślin energetycznych, prowadzi prace badawczo – rozwojowe na farmach fotowoltaicznych przy hutach miedzi  w Legnicy i Głogowie oraz działania związane z uruchomieniem w przyszłości farmy wiatrowej. 

 _MG_1074