Produkcja i dystrybucja wody pitnej

Data publikacji
środa, 20.08.2014, 14:05:05

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

„Energetyka” sp. z o. o. produkuje i dystrybuuje około  4 000 000 m3  wody roczniedla odbiorców przemysłowychz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz zakładów na terenie gmin Lubin, Polkowice, Rudna, Warta Bolesławiecka, Złotoryja, Chocianów, Głogów, Jerzmanowa oraz Żukowice oraz odbiorców indywidualnych i zbiorowych.

„Energetyka” sp. z o. o. eksploatuje ujęcia wody o łącznej wydajności 2700 m3/h w następujących lokalizacjach:

  • Szklary
  • Rynarcice
  • Sobin – Jędrzychów
  • Moskorzynka
  • Retków – Stara Rzeka
  • Potoczek

Studnie pracują w opartym na radiomodemach systemie monitorowania i sterowania ujęciami głębinowymi wody. Jest ona uzdatniana w 8 stacjach, których łączna wydajność wszystkich stacji wynosi 1 960  metrów sześciennych na godzinę.

Dystrybucja wody pitnej prowadzona jest poprzez zestawy hydroforowe zapewniające stabilne ciśnienie i dostawę wody.

Produkcja i dystrybucja prowadzona jest na obszarze  800 km2

Z wody dostarczanej przez „Energetyka” sp. z o. o korzystają mieszkańcy 22 miejscowości w regionie.