Data publikacji
sobota, 02.08.2014, 18:24:32

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

„Energetyka” sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego OSD realizuje zadania związane z dystrybucją energii elektrycznej sieciami własnymi znajdującymi się na części obszaru miasta i gminy Lubin oraz następujących gmin: Polkowice, Rudna, Radwanice, Złotoryja i Warta Bolesławiecka. Rozdział i dystrybucja energii elektrycznej jest realizowana na następujących poziomach napięć:

  • średnim napięciu SN: 6kV (20kV),
  • niskim napięciu nn: 500V i 400V.

W skład sieci elektroenergetycznej „Energetyka” sp. z o.o. wchodzą m.in.:

  • rozdzielnie elektryczne o napięciu znamionowym 6 kV (20kV),
  • stacje elektroenergetyczne transformatorowo-rozdzielcze 6 kV/nn (20kV/nn),
  • rozdzielnie elektroenergetyczne nn – w tym przyłącza i układy pomiarowo-rozliczeniowe,
  • elektroenergetyczna sieć kablowa łącząca poszczególne układy zasilania na w/w poziomach napięć.

„Energetyka” sp. z o.o. oprócz własnych źródeł wytwarzania energii posiada również łącza z siecią elektroenergetyczną 20 kV i nn OSD, którym jest EnergiaPro S.A. oraz siecią elektroenergetyczną 6 kV i nn OSD, którym jest KGHM Polska Miedź S.A., za pomocą których jest realizowana wymiana energii elektrycznej (w zależności od potrzeb) pomiędzy obiema spółkami dystrybucyjnymi.

W ramach swojej działalności „Energetyka” sp. z o.o. realizuje czynności związane z przyłączaniem nowych odbiorców energii elektrycznej do swojej sieci dystrybucyjnej oraz wykonuje inne usługi związane z obsługą przyłączonych do swojej sieci odbiorców energii elektrycznej.