Unieszkodliwianie odpadów

Data publikacji
środa, 20.08.2014, 14:13:06

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

„Energetyka” sp. z o. o. racjonalnie gospodaruje materiałami i surowcami, odpady paleniskowe kieruje do gospodarczego, prowadzi selektywne zbieranie odpadów, magazynuje odpady w miejscach do tego przeznaczonych oraz przekazuje odpady odbiorcom posiadającym zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Spółka ma pozwolenie na unieszkodliwianie i odzysk 170 różnych odpadów w grupach od 01 do 20. Obecnie Energetyka sp. z o. o. przyjmuje w ciągu roku około 15.000 m3  odpadów, które dzięki zastosowanym rozwiązaniom unieszkodliwia bez negatywnego wpływu na środowisko.

„Energetyka” sp. z o. o. odbiera odpady krajowe, ale nie wyklucza  rozszerzenia działalności o odpady z całej Europy. To bardzo obiecująca gałąź rozwoju Spółki, dlatego jej specjaliści wybiegając w przyszłość już mają  opracowaną metodę oczyszczania wody po procesie wypłukiwania gazu łupkowego.