Produkcja energii elektrycznej

Data publikacji
sobota, 02.08.2014, 18:28:21

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

Energia elektryczna wytwarzana jest w czterech elektrociepłowniach:  w Głogowie, Polkowicach, Lubinie i Legnicy o łącznej, elektrycznej mocy zainstalowanej wynoszącej 100,3 MWe. Kotły parowe produkują w elektrociepłowniach  z wody zdemineralizowanej parę wodną, która zasila turbozespoły energetyczne wytwarzające energię elektryczną. Wyprodukowana energia jest wykorzystywana przez Hutę Miedzi Głogów, Hutę Miedzi Legnica oraz odbiorców w gminach Wilków, Złotoryja, Lubin, Polkowice, Radwanice oraz Rudna. 20,9 MWe wytwarza Elektrociepłownia E-1 Lubin, wyposażona w 2 turbozespoły przeciwprężne i 1 turbozespół kondensacyjny.  Elektrociepłownia E-2 Polkowice wyposażona w 1 turbozespół przeciwprężny wytwarza 10,4 MWe energii elektrycznej, 49,5 MWe produkuje Elektrociepłownia E-3 Głogów, wyposażona w 2 turbozespoły upustowo-kondensacyjne i 1 turbozespół przeciwprężny, natomiast 19,5 MWe wytwarzane jest w  Elektrociepłowni E-4 Legnica, wyposażonej w 3 turbozespoły upustowo-kondensacyjne i 1 turbozespół przeciwprężny.

W kotłach Spółki wykorzystywany jest węgiel kamienny ( Elektrociepłownia Lubin, Elektrociepłownia Polkowice, Elektrociepłownia Głogów, Elektrociepłownia Legnica), gaz gardzielowy wytwarzany w procesie wytopu miedzi ( Elektrociepłownia Głogów, Elektrociepłownia Legnica) oraz gaz ziemny zaazotowany ( Elektrociepłownia Głogów i Elektrociepłownia Legnica).