Przyłączenie do sieci wodociągowej

Data publikacji
sobota, 02.08.2014, 18:25:08

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

„Energetyka”  sp. z o.o. świadczy usługę zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków  głównie  dla odbiorców przemysłowych.

Działalność ta prowadzona jest  obecnie na terenie szybów: O/ZG Lubin, O/ZG Rudna, O/ZG Polkowice – Sieroszowice oraz na terenie O/HM Głogów.

Wśród indywidualnych odbiorców są klienci zlokalizowani na terenie wiosek: Biedrzychowa, Jędrzychów, Nowa Wieś Lubińska oraz Sobin.

Osoba (firma) ubiegająca się o przyłączenie obiektu do sieci wodociągowej /kanalizacyjnej powinna złożyć w siedzibie Energetyki w Lubinie „Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej” (pliki do pobrania). Z wnioskiem takim należy wystąpić również w przypadku wymiany przyłącza.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z Wydziałem ds. Wodno-Ściekowych pod numerem telefonu 76/74-69-211.