Operatorstwo bloków gazowo-parowych

Data publikacji
środa, 20.08.2014, 14:16:39

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

„Energetyka” sp. z o. o. jest operatorem dwóch nowoczesnych bloków gazowo – parowy należących do KGHM Polska Miedź S.A.:  w Polkowicach o mocy 45 MWe i 40 MWt oraz w Głogowie o takiej samej mocy.

Bloki opalane gazem są wydzielonymi, kompletnymi obiektami energetycznymi wyposażonymi we wszystkie niezbędne dla ich prawidłowej eksploatacji systemy i układy, powiązane technologicznie z obiektami zewnętrznymi w zakresie : wyprowadzenia mocy cieplnej, wyprowadzenia energii elektrycznej, doprowadzenia pary pomocniczej, doprowadzenia wody grzewczej potrzeb własnych, zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, instalacji teletechnicznych oraz innych niezbędnych układów i instalacji technologicznych niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania.