Kontakt

Dane rejestrowe

„Energetyka” sp. z o.o. NIP:  692-10-10-700 REGON: 390390792 KRS: 0000012900 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy

Siedziba „Energetyka” sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 58 59-301 Lubin

Sekretariat „Energetyka” sp. z o.o.

Tel.: +48 76 74 69 105,  76 74 69 106 sekretariat@energetyka.lubin.pl

Starszy Specjalista ds. Majątku i Administracji

76 74 69 106

Specjalista ds. Administracji

76 74 69 105

sekretariat@energetyka.lubin.pl  

Kierownik Działu Majątku i Administracji 76 74 69 284

Kierownik Działu Organizacyjnego i Kadr 76 74 69 217

Kierownik Działu BHP i Przeciwdziałania Stratom 76 74 69 298

Kierownik Działu Finansów i Kontrolingu 76 74 69 227

Kierownik Działu Zakupów i Logistyki 76 74 69 290    

Kierownik Działu Taryfowania i Sprzedaży 76 74 69 262  

Kierownik Działu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 76 74 69 196

Dyrektor Finansowy Główny Księgowy 76 74 69 170

Kierownik Działu Księgowości i Podatków 76 74 69 171

Kierownik Działu Obrotu Produktami Naftowymi 76 84 71 884

Kierownik Działu Infrastruktury Naftowej  76 84 71 884 

Kierownik Inwestycji i Remontów 76 74 69 265  

Kierownik Działu Rozwoju i Strategii 76 74 69 228

Dyrektor ds. Wodno – Ściekowych 76 74 69 220

Kierownik Wydziału EC-1 Lubin 76 74 69 310

Kierownik Wydziału EC-2 Polkowice 76 74 69 342

Kierownik Wydziału EC-3 Głogów 76 74 76 343

Kierownik Wydziału W-1 Lubin/Polkowice 76 74 86 207

Kierownik Wydziału W-3 Głogów 76 74 76 346

Kierownik Wydziału W-4 Legnica 76 74 64 888

Kierownik Wydziału Sieci Cieplnych 76 74 86 422

Kierownik Wydziału EC-4 Legnica 76 72 33 871

Kierownik Wydziału Operatorskiego 76 74 76 340

Dyrektor ds. Cieplno – Energetycznych 76 74 69 210

76 84 78 512

76 84 78 514

76 84 78 515

76 84 78 516

Ochrona – Piast Group Sp. z o.o. 76 74 69 102 http://www.piast.info.pl