Kontakt

Dane rejestrowe

„Energetyka” sp. z o.o.

NIP:  692-10-10-700
REGON: 390390792

KRS: 0000012900
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy

Biuro Zarządu

ul. M. Skłodowskiej-Curie 58
59-301 Lubin

Sekretariat Biura Zarządu

Tel.: +48 76 74 69 105,  76 74 69 106
sekretariat@energetyka.lubin.pl

Główny Specjalista ds. Administracyjno – Socjalnych
76 74 69 106

76 74 69 105

sekretariat@energetyka.lubin.pl

 

Kierownik Działu Administracyjno – Socjalnego

76 74 69 283

Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

76 74 69 130

Kierownik Działu Organizacyjnego

76 74 69 217

 

 

Kierownik Działu BHP

76 74 69 279

Kierownik Działu Controllingu

76 74 69 163

 

 

Kierownik Działu Logistyki

76 74 69 290

 

 

Kierownik Działu Rozwoju i Zarządzania Produkcją

76 74 69 262

 

Kierownik Działu Strategii i Nadzoru Właścicielskiego

76 74 69 212

 

p. o. Kierownika Działu Ochrony Środowiska

76 74 69 233

 

Główny Księgowy

76 74 69 170

Główny Ekonomista

76 74 69 150

p.o. Kierownika Zarządzania Finansami

76 74 69 175

 

Kierownik Działu Księgowości

76 74 69 171

Kierownik Działu Podatków i Sprawozdawczości

76 74 69 197

 

Kierownik Działu Sprzedaży

76 74 69 250

p.o. Kierownika Działu Audytu

76 74 69 146

 

Kierownik Działu Zarządzania Majątkiem

76 74 69 117

 

 

 

Kierownik Działu Transportu Produktów Naftowych

76 74 93 818

 

p.o. Kierownika Działu Obrotu Produktami Naftowymi

76 84 71 884

 

Dyrektor ds. Obrotu Produktami Naftowymi

76 74 69 218

 

Kierownik Działu Kontroli Jakości (Laboratorium)

76 84 71 336

 

Dyrektor ds. Inwestycji i Remontów

76 74 69 295

Kierownik Działu Nadzoru Inwestycji i Remontów

76 74 69 265

 

Kierownik Działu Rozliczeń Inwestycji i Remontów

76 74 69 205

p.o. Kierownika Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów

76 74 69 263

 

Kierownik Wydziału Operatorskiego

76 74 76 340

 

Dyrektor ds. Wodno – Ściekowych

76 74 69 220

Kierownik Działu Elektrycznego i AKPiA

697 975 775

Kierownik Wydziału ZEC Lubin/Polkowice

76 74 69 342

Zastępca Kierownika Wydziału ZEC Lubin/Polkowice

76 74 69 341

Zastępca Kierownika Wydziału ZEC Lubin/Polkowice

76 74 69 345

Kierownik Wydziału EC-3 Głogów

76 74 76 343

Kierownik Wydziału W-1 Lubin/Polkowice

76 74 86 207

Kierownik Wydziału W-3 Głogów

76 74 76 346

Kierownik Wydziału W-4 Legnica

76 721 35 31

Kierownik Wydziału Sieci Cieplnych

76 74 86 422

Kierownik Wydziału EC-4 Legnica

76 72 33 871

Dyrektor ds. Cieplno – Energetycznych

76 74 69 210

Pełnomocnik ds. Gospodarki Odpadami

76 74 69 196

76 84 78 512
76 84 78 514
76 84 78 515

76 84 78 516

Ochrona – Piast Group Sp. z o.o.

76 74 69 102

http://www.piast.info.pl