Kontakt

Dane rejestrowe

„Energetyka” sp. z o.o. NIP:  692-10-10-700 REGON: 390390792 KRS: 0000012900 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy

Biuro Zarządu

ul. M. Skłodowskiej-Curie 58 59-301 Lubin

Sekretariat Biura Zarządu

Tel.: +48 76 74 69 105,  76 74 69 106 sekretariat@energetyka.lubin.pl

Główny Specjalista ds. Administracyjno – Socjalnych 76 74 69 106 76 74 69 105 sekretariat@energetyka.lubin.pl  

Kierownik Działu Administracyjno – Socjalnego 76 74 69 283

Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 76 74 69 130

Kierownik Działu Organizacyjnego 76 74 69 217    

Kierownik Działu BHP 76 74 69 279

Kierownik Działu Controllingu 76 74 69 163    

Kierownik Działu Logistyki 76 74 69 290    

Kierownik Działu Rozwoju i Zarządzania Produkcją 76 74 69 262  

Kierownik Działu Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 76 74 69 212  

p. o. Kierownika Działu Ochrony Środowiska 76 74 69 233  

Główny Księgowy 76 74 69 170

Główny Ekonomista 76 74 69 150

p.o. Kierownika Zarządzania Finansami 76 74 69 175  

Kierownik Działu Księgowości 76 74 69 171

Kierownik Działu Podatków i Sprawozdawczości 76 74 69 197  

Kierownik Działu Sprzedaży 76 74 69 250

p.o. Kierownika Działu Audytu 76 74 69 146  

Kierownik Działu Zarządzania Majątkiem 76 74 69 117      

Kierownik Działu Transportu Produktów Naftowych 76 74 93 818  

p.o. Kierownika Działu Obrotu Produktami Naftowymi 76 84 71 884  

Dyrektor ds. Obrotu Produktami Naftowymi 76 74 69 218  

Kierownik Działu Kontroli Jakości (Laboratorium) 76 84 71 336  

Dyrektor ds. Inwestycji i Remontów 76 74 69 295

Kierownik Działu Nadzoru Inwestycji i Remontów 76 74 69 265  

Kierownik Działu Rozliczeń Inwestycji i Remontów 76 74 69 205

p.o. Kierownika Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów 76 74 69 263  

Kierownik Wydziału Operatorskiego 76 74 76 340  

Dyrektor ds. Wodno – Ściekowych 76 74 69 220

Kierownik Działu Elektrycznego i AKPiA 697 975 775

Kierownik Wydziału ZEC Lubin/Polkowice 76 74 69 342

Zastępca Kierownika Wydziału ZEC Lubin/Polkowice 76 74 69 341

Zastępca Kierownika Wydziału ZEC Lubin/Polkowice 76 74 69 345

Kierownik Wydziału EC-3 Głogów 76 74 76 343

Kierownik Wydziału W-1 Lubin/Polkowice 76 74 86 207

Kierownik Wydziału W-3 Głogów 76 74 76 346

Kierownik Wydziału W-4 Legnica 76 721 35 31

Kierownik Wydziału Sieci Cieplnych 76 74 86 422

Kierownik Wydziału EC-4 Legnica 76 72 33 871

Dyrektor ds. Cieplno – Energetycznych 76 74 69 210

Pełnomocnik ds. Gospodarki Odpadami 76 74 69 196

76 84 78 512 76 84 78 514 76 84 78 515

76 84 78 516

Ochrona – Piast Group Sp. z o.o. 76 74 69 102 http://www.piast.info.pl