Kontakt

Dane rejestrowe

„Energetyka” sp. z o.o. NIP:  692-10-10-700 REGON: 390390792 KRS: 0000012900 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy

Siedziba „Energetyka” sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 58 59-301 Lubin

Sekretariat „Energetyka” sp. z o.o.

Tel.: +48 76 74 69 105,  76 74 69 106 sekretariat@energetyka.lubin.pl

Starszy Specjalista ds. Administracji

76 74 69 106

Specjalista ds. Administracji

76 74 69 105

sekretariat@energetyka.lubin.pl  

Radca Prawny, Pełnomocnik ds. Korporacyjnych 76 74 69 282

Kierownik Działu Administracyjno – Socjalnego 76 74 69 120

Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 76 74 69 130

Kierownik Działu Organizacyjnego 76 74 69 217    

Kierownik Działu BHP 76 74 69 279

Kierownik Działu Rozwoju, Taryfowania i Zarządzania Produkcją 76 74 69 262 

Kierownik Działu Zakupów 76 74 69 290    

Kierownik Działu Rozwoju, Taryfowania i Zarządzania Produkcją 76 74 69 262  

Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom 76 74 69 172

Kierownik Działu Analiz Prawnych i Regulacyjnych 76 74 69 212 

Kierownik Działu Ochrony Środowiska 76 74 69 233  

Główny Księgowy 76 74 69 170

Kierownik Działu Zarządzania Finansami 76 74 69 227

Kierownik Działu Księgowości 76 74 69 171

Kierownik Działu Podatków i Sprawozdawczości 76 74 69 197  

Kierownik Działu Sprzedaży 76 74 69 250

Kierownik Działu Zarządzania Majątkiem 76 74 69 228   

Kierownik Działu Transportu Produktów Naftowych 76 749 38 09

Kierownik Działu Obrotu Produktami Naftowymi 76 84 71 884 

Dyrektor ds. Obrotu Produktami Naftowymi 76 74 69 218  

Kierownik Działu Kontroli Jakości (Laboratorium) 76 84 71 336  

Dyrektor ds. Inwestycji i Remontów 76 74 69 295

Kierownik Działu Nadzoru Inwestycji i Remontów 76 74 69 265  

Kierownik Działu Rozliczeń Inwestycji i Remontów 76 74 69 205

Kierownik Działu Elektrycznego i AKPiA 697 975 775

Dyrektor ds. Wodno – Ściekowych 76 74 69 220

Pełnomocnik ds. Gospodarki Odpadami 76 74 69 196

Kierownik Wydziału ZEC Lubin/Polkowice 76 74 69 342

Kierownik Wydziału EC-3 Głogów 76 74 76 343

Kierownik Wydziału W-1 Lubin/Polkowice 76 74 86 207

Kierownik Wydziału W-3 Głogów 76 74 76 346

Kierownik Wydziału W-4 Legnica 76 721 35 31

Kierownik Wydziału Sieci Cieplnych 76 74 86 422

Kierownik Wydziału EC-4 Legnica 76 72 33 871

Kierownik Wydziału Operatorskiego 76 74 76 340

Dyrektor ds. Cieplno – Energetycznych 76 74 69 210

76 84 78 512

76 84 78 514

76 84 78 515

76 84 78 516

Ochrona – Piast Group Sp. z o.o. 76 74 69 102 http://www.piast.info.pl