Kontakt

Dane rejestrowe

„Energetyka” sp. z o.o.

NIP:  692-10-10-700
REGON: 390390792

KRS: 0000012900
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy

Biuro Zarządu

ul. M. Skłodowskiej-Curie 58
59-301 Lubin

Sekretariat Biura Zarządu

Tel.: +48 76 74 69 105,  76 74 69 106
sekretariat@energetyka.lubin.pl

Główny Specjalista ds. Administracji
76 74 69 106
Małgorzata Psiuk

76 74 69 105

sekretariat@energetyka.lubin.pl

 

Dyrektor ds. Administracji

Kierownik Działu

Artur Najdecki

76 74 69 217

anajdecki@energetyka.lubin.pl

Kierownik Działu

Małgorzata Achtelik

76 74 69 283

machtelik@energetyka.lubin.pl

Kierownik Działu

Bożena Skoczek

76 74 69 130

bskoczek@energetyka.lubin.pl                                                                                                                                                                                        kadry@energetyka.lubin.pl

Kierownik Działu

Stanisław Urbaniak

76 74 69 262

surbaniak@energetyka.lubin.pl

Kierownik Działu

Robert Krzysztoporski

76 74 69 279

rkrzysztoporski@energetyka.lubin.pl

p. o. Kierownika Działu

Wojciech Bazylewicz

76 74 69 230

wbazylewicz@energetyka.lubin.pl

Dyrektor ds. Finansów – Główny Księgowy

Magdalena Kowalska-Prokop

76 74 69 170

mkowalska@energetyka.lubin.pl

 

Kierownik Działu

Bożena Głowacka

76 74 69 250

bglowacka@energetyka.lubin.pl

Kierownik Działu

Anetta Skibik

76 74 69 171

askibik@energetyka.lubin.pl

 

 

Kierownik Działu

Edyta Barysz 

76 74 98 239 wew.241

ebarysz@energetyka.lubin.pl

Dyrektor ds. Handlu

Dyrektor ds. Usług i Utrzymania Ruchu

Adam Wierzbicki

76 74 98 239 wew.242

awierzbicki@energetyka.lubin.pl

Kierownik Działu

Robert Jurkowski

76 74 69 290

rjurkowski@energetyka.lubin.pl

Kierownik Działu

Andrzej Charuba

76 74 69 295

acharuba@energetyka.lubin.pl

Kierownik Działu

Aneta Wiklińska-Bagien

76 749 38 09

awiklinska-bagien@energetyka.lubin.pl

Kierownik Wydziału 

Bogdan Kozioł
76 74 76 359

bkoziol@energetyka.lubin.pl

Kierownik Wydziału

Robert Jambrożek
697 975 775

rjambrozek@energetyka.lubin.pl

Dyrektor ds. Cieplno-Energetycznych

Wiesław Zbrzyzny

76 74 69 210

wzbrzyzny@energetyka.lubin.pl

Kierownik Wydziału

Jarosław Jarosik

76 746 93 10

jjarosik@energetyka.lubin.pl

 

 

 

p. o. Kierownika Wydziału

Mariusz Janiszewski

76 74 69 345

mjaniszewski@energetyka.lubin.pl

Kierownik Wydziału 

Andrzej Szydłowski
76 747 63 40

aszydlowski@energetyka.lubin.pl

Kierownik Wydziału

Marek Jodo

76 723 38 72

mjodo@energetyka.lubin.pl

Kierownik Wydziału

Mariusz Szot

76 748 64 22

mszot@energetyka.lubin.pl

Dyrektor ds. Wodno-Ściekowych 

Łukasz Ostrowski

76 74 69 220

lostrowski@energetyka.lubin.pl

Kierownik Wydziału

Jan Więcek

76 748 86 207

iwiecek@energetyka.lubin.pl

Kierownik Wydziału

Tomasz Fartuch

76 747 69 00

tfartuch@energetyka.lubin.pl

Kierownik Wydziału

Jarosław Pakuła

76 721 35 31

jpakula@energetyka.lubin.pl

Główny Dyspozytor

Leszek Wochna

76 74 69 380

76 74 69 381
76 74 69 382

dyspozytornia@energetyka.lubin.pl

76 84 78 512
76 84 78 514
76 84 78 515

76 84 78 516

Ochrona – Piast Group Sp. z o.o.

76 74 69 102

http://www.piast.info.pl