Władze Spółki

Data publikacji
środa, 04.07.2018, 15:18:41

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

 

Władze Spółki to Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Właścicielem 100% udziałów w „Energetyka” sp. z o.o. jest KGHM Polska Miedź S.A.

RADA NADZORCZA

Ryszard Jaśkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Czesław Cichoń – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Radosław Stuglik – Sekretarz Rady Nadzorczej
Łukasz Kotapski – Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD SPÓŁKI

Wojciech Swakoń – Prezes Zarządu
Leszek Rybak – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji
Marek Kliszczak – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów