Władze Spółki

Data publikacji
piątek, 08.05.2020, 07:00:41

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

Władze Spółki to Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Właścicielem 100% udziałów w „Energetyka” sp. z o.o. jest KGHM Polska Miedź S.A.

RADA NADZORCZA

Piotr Paszko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Bernard Cichocki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Sławomir Sokołowski – Członek Rady Nadzorczej.

ZARZĄD SPÓŁKI

Tomasz Dębicki – Prezes Zarządu „Energetyka” sp. z o.o.,

Leszek Rybak – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji,

Marek Kliszczak – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów.