Władze Spółki

Data publikacji
wtorek, 02.01.2018, 08:00:41

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

 

Władze Spółki to Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Właścicielem 100% udziałów w „Energetyka” sp. z o.o. jest KGHM Polska Miedź S.A.

RADA NADZORCZA

Mirosław Skowron – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ryszard Jaśkowski – Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Sokołowski – Członek Rady Nadzorczej

 ZARZĄD SPÓŁKI

Ewa Mirońska – p.o. Prezesa Zarządu

Marek Litwiński – Wiceprezes Zarządu

 

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej w zakresie elektrotechniki. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe związał bezpośrednio z branżą elektryczno – energetyczną, rozpoczynając pracę jak specjalista energetyk w Kopalni Skalnych Surowców Drogowych w Borowie. Był zatrudniony również m.in. w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjnych Budownictwa Ogólnego w Legnicy, a także w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Jaworze. W latach 2003-2007 piastował stanowisko Dyrektora Technicznego, a następnie Prezesa Zarządu w jaworskiej spółce „Inwestycje”. W latach 2007-2016 związany był z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A., gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Produkcji i Dystrybucji.  W latach 2006-2010 i 2010-2014 pełnił funkcję radnego Rady Powiatu i radnego Rady Miejskiej miasta Jawora. Obecnie zasiada równolegle w Zarządzie WPEC w Legnicy S.A. i „Energetyka” sp. z o.o. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji.

Od 1986 roku posiada uprawnienia budowlane w branży energetycznej. Uzyskał Certyfikat Auditora Wiodącego Systemu Zarządzania, Jakością, Środowiskiem i BHP ISO, a także Certyfikat metodyki zarządzania projektami TenStep Managment Process. Jest Członkiem Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.