Władze Spółki

Data publikacji
poniedziałek, 25.10.2021, 07:01:41

Autor wpisu
Monika Strzechowska

Społeczności i funkcje

Władze Spółki to Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Właścicielem 100% udziałów w „Energetyka” sp. z o.o. jest KGHM Polska Miedź S.A.

RADA NADZORCZA

Marcin Wojdyła – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Bernard Cichocki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Sławomir Sokołowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,

Piotr Karwan – Członek Rady Nadzorczej.

ZARZĄD SPÓŁKI

Arkadiusz Janusz – Prezes Zarządu „Energetyka” sp. z o.o.,

Leszek Rybak – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji,

Piotr Paszko – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów.