Władze Spółki

Data publikacji
środa, 09.01.2019, 12:00:41

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

Władze Spółki to Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Właścicielem 100% udziałów w „Energetyka” sp. z o.o. jest KGHM Polska Miedź S.A.

RADA NADZORCZA

Ryszard Jaśkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Czesław Cichoń – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Radosław Stuglik – Sekretarz Rady Nadzorczej

Bernard Cichocki – Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Sokołowski – Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD SPÓŁKI

Wojciech Swakoń – Prezes Zarządu

Leszek Rybak – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

Marek Kliszczak – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów