Władze Spółki

Data publikacji
środa, 09.01.2019, 12:00:41

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

Władze Spółki to Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Właścicielem 100% udziałów w „Energetyka” sp. z o.o. jest KGHM Polska Miedź S.A.

RADA NADZORCZA

Piotr Paszko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Ryszard Jaśkowski – Członek Rady Nadzorczej,

Bernard Cichocki – Członek Rady Nadzorczej,

Sławomir Sokołowski – Członek Rady Nadzorczej.

ZARZĄD SPÓŁKI

Marek Kliszczak – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów p.o. Prezesa Zarządu

Leszek Rybak – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji