Władze Spółki

Data publikacji
czwartek, 22.02.2024, 14:17:41

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

Władze Spółki to Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Właścicielem 100% udziałów w „Energetyka” sp. z o.o. jest KGHM Polska Miedź S.A.

RADA NADZORCZA

Marcin Wojdyła – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bernard Cichocki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Sławomir Sokołowski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Karwan – Członek Rady Nadzorczej

Kamil Jeleński – Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD SPÓŁKI

Roman Woźniak – Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu