Władze Spółki

Data publikacji
poniedziałek, 20.02.2017, 07:10:41

Autor wpisu
Monika Strzechowska

Społeczności i funkcje

Władze Spółki to Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Właścicielem 100% udziałów w „Energetyka” sp. z o.o. jest KGHM Polska Miedź S.A.

RADA NADZORCZA

Ryszard Biernacki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sławomir Sokołowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Piotr Karwan – Członek Rady Nadzorczej
Mirosław Skowron – Członek Rady Nadzorczej
Kamil Jeziorski – Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD SPÓŁKI

Arkadiusz Janusz – Prezes Zarządu

 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Elektrycznego w zakresie elektrotechniki o specjalności elektroenergetyka i automatyka stosowana. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Marketingu na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, a także Zarządzania Przedsiębiorstwem Energetycznym w Warunkach Rozwoju Krajowych i Międzynarodowych Rynków Energii Elektrycznej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Swoją wiedzę uzupełniał również na studiach podyplomowych pn. Jakość Przetwarzania Energii Elektrycznej na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Posiada dyplom z egzaminu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Zawodową drogę rozpoczął w Zakładzie Energetycznym Legnica S.A., gdzie na przestrzeni 1987-2003 przeszedł różne szczeble stanowisk inżynierskich dochodząc do stanowiska Członka Zarządu – Dyrektora Technicznego, gdzie przez cztery lata pełnił również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W kolejnych latach zarządzał m.in. dwiema prywatnymi Spółkami działającymi w branży energetycznej w Żychlinie oraz Rawiczu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług menedżerskich. W latach 2006-2010 roku piastował funkcję Prezesa Zarządu WPEC w Legnicy S.A. Był też Prezesem Zarządu Lubuskich Zakładów Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. w Zielonej Górze, a także Dyrektorem ds. Elektroenergetyki w prywatnej firmie w Zielonej Górze. Od kwietnia 2016 r. jest zatrudniony równolegle na stanowisku Prezesa Zarządu „Energetyka” sp. z o.o. oraz WPEC w Legnicy S.A.

Na swoim koncie posiada szereg wyróżnień i odznaczeń, w tym m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP, Odznakę Honorową „Zasłużony dla Energetyki” nadaną przez Ministra Gospodarki, oraz Brązową Odznakę „Zasłużony dla Energetyki” nadaną przez Ministra Przemysłu i Handlu. Jest członkiem: Lubuskiego Towarzystwa na rzecz Rozwoju Energetyki, Stowarzyszenia Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej oraz Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Ewa Mirońska – Wiceprezes Zarządu

Marek Litwiński – Wiceprezes Zarządu

 

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej w zakresie elektrotechniki. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe związał bezpośrednio z branżą elektryczno – energetyczną, rozpoczynając pracę jak specjalista energetyk w Kopalni Skalnych Surowców Drogowych w Borowie. Był zatrudniony również m.in. w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjnych Budownictwa Ogólnego w Legnicy, a także w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Jaworze. W latach 2003-2007 piastował stanowisko Dyrektora Technicznego, a następnie Prezesa Zarządu w jaworskiej spółce „Inwestycje”. W latach 2007-2016 związany był z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A., gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Produkcji i Dystrybucji.  W latach 2006-2010 i 2010-2014 pełnił funkcję radnego Rady Powiatu i radnego Rady Miejskiej miasta Jawora. Obecnie zasiada równolegle w Zarządzie WPEC w Legnicy S.A. i „Energetyka” sp. z o.o. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji.

Od 1986 roku posiada uprawnienia budowlane w branży energetycznej. Uzyskał Certyfikat Auditora Wiodącego Systemu Zarządzania, Jakością, Środowiskiem i BHP ISO, a także Certyfikat metodyki zarządzania projektami TenStep Managment Process. Jest Członkiem Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa ora Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.