Władze Spółki

Data publikacji
środa, 24.04.2024, 11:45:41

Autor wpisu
Monika Walkowiak

Społeczności i funkcje

Władze Spółki to Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Właścicielem 100% udziałów w „Energetyka” sp. z o.o. jest KGHM Polska Miedź S.A.

RADA NADZORCZA ENERGETYKA

Marcin Wojdyła – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Błażewski – Członek Rady Nadzorczej

Karolina Likus-Drozdel – Członek Rady Nadzorczej

Jakub Adam Urbanowski – Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Krzysztof Gołębiowski – Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD SPÓŁKI ENERGETYKA

Piotr Urbaniak – Prezes Zarządu

Wiesław Zbrzyzny – Wiceprezes Zarządu