Przedmiot działalności

Data publikacji
czwartek, 02.02.2017, 07:20:05

Autor wpisu
Monika Strzechowska

Społeczności i funkcje

Podstawowy przedmiot działalności „Energetyka” sp. z o.o.

 • produkcja ciepła
 • produkcja energii elektrycznej
 • produkcja sprężonego powietrza
 • produkcja wody demineralizowanej
 • produkcja wody pitnej i przemysłowej
 • oczyszczanie ścieków przemysłowych i socjalno – bytowych
 • unieszkodliwianie odpadów
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna  paliw, produktów naftowych oraz smarów
 • usługi laboratoryjne w zakresie badania produktów naftowych
 • usługi operatorskie i eksploatacyjne
 • usługi wykonawcze i serwisowe urządzeń cieplno – energetycznych oraz wodno – ściekowych