Przedmiot działalności

Data publikacji
poniedziałek, 27.04.2020, 07:20:05

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

Podstawowy przedmiot działalności „Energetyka” sp. z o.o.

  • produkcja ciepła
  • produkcja energii elektrycznej
  • produkcja sprężonego powietrza
  • produkcja wody demineralizowanej
  • produkcja wody pitnej i przemysłowej
  • oczyszczanie ścieków przemysłowych i socjalno – bytowych
  • unieszkodliwianie odpadów
  • sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw, produktów naftowych oraz smarów
  • usługi laboratoryjne w zakresie badania produktów naftowych
  • usługi wykonawcze i serwisowe urządzeń cieplno – energetycznych oraz wodno – ściekowych