Data publikacji
sobota, 02.08.2014, 18:18:48

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

 • kompleksowe zaopatrywanie w media energetyczne oraz zarządzanie gospodarką wodno-ściekową KGHM Polska Miedź S.A.;
 • zabezpieczanie potrzeb ciepłowniczych KGHM Polska Miedź S.A. oraz okolicznych miast – zasilanie z własnych elektrociepłowni;
 • produkcja i dystrybucja wody pitnej na rzecz okolicznych gmin;
 • utylizacja gazu gardzielowego w kotłach energetycznych Spółki, powstałego w trakcie procesu metalurgicznego wytopu miedzi;
 • zabezpieczanie dostaw sprężonego powietrza dla zapewnienia ciągłości procesu technologicznego Huty Miedzi „Głogów”.

Główne kierunki rozwoju:

 • zwiększanie produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji;
 • zwiększanie udziału w zabezpieczaniu potrzeb energetycznych KGHM Polska Miedź S.A.;
 • podnoszenie standardów jakościowych obsługi odbiorców ciepła;
 • zwiększanie udziału w lokalnym rynku dostaw ciepła;
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
 • zwiększenie upraw roślin energetycznych;
 • obniżanie wpływu działalności Spółki na środowisko naturalne;
 • kreowanie pozytywnego wizerunku Spółki – Energetyka przyjazna środowisku.