„Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie stawia na fotowoltaikę

Data publikacji
środa, 10.08.2022, 12:52:01

Autor wpisu
Monika Walkowiak

Społeczności i funkcje

„Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie, mając na uwadze realizację celów strategicznych GK KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie wytwarzania przyjaznej środowisku energii elektrycznej, wspierającej transformację energetyczną Polski, przyjęła również w swojej strategii inwestycje w OZE oraz działalność „operatorską” na rzecz całej Grupy Kapitałowej KGHM PM S.A. w tym zakresie.

Zabudowa systemu fotowoltaicznego na dachu własnego budynku biurowego D-8 w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, to kolejny krok Spółki w kierunku zwiększenia zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł własnych. Pod koniec czerwca 2022 r. uruchomiono kolejną już instalację fotowoltaiczną, która będzie zasilać Spółkę w energię elektryczną z systemu PV. Nowa instalacja fotowoltaiczna składa się z 44 modułów o mocy 375 W każdy. Produkowana przez nią tzw. „zielona” energia zużywana będzie na potrzeby własne. Szacowana roczna produkcja wyniesie 16 700 kWh. Plany mocowe były zdecydowanie większe, ale fakt, że budynek objęty jest pełnym nadzorem konserwatora zabytków, wymagane było dostosowanie mocy do jego wymagań.

Wpływ na zasadność zainwestowania w instalację PV i rozwój tego rodzaju mocy wytwórczych miał również aspekt ekologiczny produkcji energii z OZE. Jak wynika z szacunkowych obliczeń, roczna produkcja energii elektrycznej z tej instalacji PV pozwoli zredukować poziom emisji CO2 o 12,96 Mg.

Nowo wybudowana instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku biurowego D-8, jest kolejną inwestycją PV zrealizowaną przez naszą Spółkę. W swoich zasobach Spółka posiada już 3 instalacje fotowoltaiczne oddane do użytku w poprzednich latach, zlokalizowane w Wydziałach wodno-ściekowych w Głogowie i w Legnicy.

 „Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie w ramach swojej strategii OZE, zamierza w najbliższym czasie zbudować kolejne farmy słoneczne. Jeszcze w tym roku, na terenie Wydziału W-3 w Głogowie rozpocznie się budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 1,5 MWp. W następnych latach, nasze plany zakładają realizację kolejnych, własnych inwestycji w tym zakresie.

Nie poprzestając tylko na własnych zasobach, wspieramy transformację energetyczną GK KGHM Polska Miedź S.A. W tym celu, uwzględniając zdobyte doświadczenie, wspólnie z pionem Dyrektora Naczelnego ds. Transformacji w KGHM zamierzamy realizować projekt, rozszerzający nasze kompetencje w zakresie wykonania w systemie „pod klucz” zadania inwestycyjnego, polegającej na zaprojektowaniu i budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie HM Cedynia. Wstępna koncepcja zakłada, że będzie to farma PV o mocy 1,5 MWp. W ramach projektowanej instalacji zakłada się rozszerzenie jej o magazyny energii w przyszłości.  Aktualnie trwa proces uzgodnień ostatecznej treści umowy na to przedsięwzięcie.

„Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie stawia na fotowoltaikę, widząc w tym obszarze szansę na dywersyfikacje swojej działalności operatorskiej jak i inwestycyjnej w zakresie OZE, zarówno dla własnych zasobów jak i zasobów całej GK KGHM Polska Miedź S.A.