Data publikacji
sobota, 02.08.2014, 18:29:19

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

Działalność z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w strukturach Spółki „Energetyka” prowadzi Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej.

W tym zakresie „Energetyka” sp. z o.o. zabezpiecza pokrycie zapotrzebowania odbiorców przemysłowych zgrupowanych w KGHM Polska Miedź S.A., a także innych zakładów na terenie gmin Lubin, Polkowice, Rudna, Warta Bolesławiecka, Złotoryja, Chocianów, Głogów, Jerzmanowa oraz Żukowice oraz odbiorców indywidualnych i zbiorowych.

Przedmiotem działalności zakładu jest w szczególności:

  • produkcja i dystrybucja wody (około 4 000 000 m3/rocznie)
  • odbiór i zagospodarowywanie ścieków sanitarnych (około 800 000 m3/rocznie)
  • zagospodarowywanie wód deszczowo – przemysłowych (około 3 000 000 m3/rocznie)

„Energetyka” sp. z o.o. eksploatuje sześć ujęć wody o łącznej wydajności 1400 m3/h. Są to następujące ujęcia:

  • Szklary – 121 m3/h
  • Rynarcice – 55 m3/h
  • Sobin – Jędrzychów – 350 m3/h
  • Moskorzynka – 140 m3/h
  • Retków – Stara Rzeka – 270 m3/h
  • Potoczek – 380 m3/h

Na powyższe ujęcia Spółka „Energetyka” posiada aktualne pozwolenia wodno – prawne. Strategiczne studnie pracują w opartym na radiomodemach systemie monitorowania i sterowania ujęciami głębinowymi wody. Dystrybucja wody pitnej prowadzona jest poprzez zestawy hydroforowe zapewniające stabilne ciśnienie, a także niezakłócalną dostawę.

Ze studni głębinowych woda podawana jest i uzdatniana w dziewięciu stacjach uzdatniania wody. Równocześnie ze wszystkich obiektów przemysłowych odprowadza się ścieki sanitarne, które po oczyszczeniu na oczyszczalniach lokalnych zrzucane są do zbiorników retencyjnych przepompowni wód deszczowo – przemysłowych.

Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej eksploatuje dziewięć oczyszczalni ścieków oraz trzy przepompownie.

Ścieki oczyszczane w oczyszczalniach własnych „Energetyki” zagospodarowywane są w systemie zamkniętym, a oczyszczona woda powtórnie wykorzystywana jest w procesie technologicznym przez KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud.