Usługi wykonawcze i serwisowe

Data publikacji
wtorek, 26.06.2018, 08:53:36

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

– budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej,
– usuwanie awarii na sieciach wodnych i kanalizacyjnych,
– usługi w zakresie udrażniania kanalizacji oraz usuwania osadów z komór i odstojników wozem asenizacyjnym (WUKO),
– wyważanie wentylatorów przemysłowych,
– przeglądy konserwacyjne suwnic i wciągników zgodnie z wymogami UTB,
– wykonywanie przeglądów i pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych oraz realizacja prac naprawczych instalacji elektrycznych,
– obsługa elektryczna, eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych kontrahentów.