Sprzedaż paliw i produktów naftowych oraz badań laboratoryjnych

Data publikacji
piątek, 10.08.2018, 13:06:56

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

OFERTA HANDLOWA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NAFTOWYCH I USŁUG LABORATORYJNYCH

„Energetyka” sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie obrotu produktami naftowymi oraz sprzedaż hurtową i detaliczną paliw płynnych, innych produktów ropopochodnych i materiałów eksploatacyjnych. Działalność handlowa prowadzona jest z wykorzystaniem własnej infrastruktury stacji paliw i magazynów, w tym na terenie Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. oraz własnej floty cystern samochodowych i samochodów ciężarowych. Wysoka jakość produktów weryfikowana jest odpowiednimi badaniami we własnym laboratorium. Dzięki utrzymaniu baz magazynowych na terenach Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. zapewniana jest kompleksowa obsługa logistyczna w zakresie ciągłości dostaw. Specyfika oferowanych produktów oraz wymagania zarówno jakościowe, jak i ilościowe stawiają Spółkę w roli wyłącznego operatora logistycznego produktów naftowych i ropopochodnych dla Grupy Kapitałowej KGHM. Ciągły monitoring sprzedaży i zapasów, poprzez odpowiednie narzędzia informatyczne, pozwalają na synergię racjonalizacji kosztów obsługi logistycznej i bezpieczeństwa w zakresie strategicznych produktów, niezbędnych do funkcjonowania ciągu technologicznego.

Specjalizujemy się w:

– hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw (benzyn, oleju napędowego), oleju opałowego ciężkiego, olejów smarnych, hydraulicznych, smarów i płynów eksploatacyjnych,
– transporcie paliw i innych produktów naftowych własnymi autocysternami zgodnie z życzeniem odbiorców,
– doradztwie technicznym opartym na wieloletnim doświadczeniu personelu Spółki,
– skupie i odbiorze odpadów produktów naftowych,
– usługach laboratoryjnych w zakresie badania produktów naftowych i płynów eksploatacyjnych.

KONTAKT

„Energetyka” sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 59-301 Lubin
tel: (76) 84 78 512, 514 lub 515
fax: (76) 84 78 516
NIP 692-10-10-700
REGON 390390792

Sprzedaż paliw – oferty handlowe
tel. 76 746 57 64
kom. 887 893 327

tel. 76 749 38 20
kom. 887 871 858

tel. 76 749 38 20
kom. 887 871 055
handel.paliwa@energetyka.lubin.pl

Sprzedaż: Oleje, smary, płyny eksploatacyjne
tel. 76 847 10 06
kom. 785 806 210

tel. 76 847 18 80
 paliwa@energetyka.lubin.pl

Przyjmowanie zamówień na paliwa, planowanie dostaw
tel. 76 749 38 20
kom. 887 871 858

paliwa@energetyka.lubin.pl

Laboratorium
tel. 76 847 13 37
laboratorium@energetyka.lubin.pl

Posiadamy trzy stacje paliw, gdzie mogą tankować pojazdy nasi klienci:

1. Baza paliw i stacja paliw Lubin, adres 59-301 Lubin, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 190
sprzedaż gotówkowa (detaliczna); sprzedaż na umowy i przedpłaty; sprzedaż hurtowa; wydawanie paliw poprzez dystrybutory oraz nalewaki – nalew oddolny
sprzedaż z dystrybutorów 7 dni w tygodniu 24 h/dobę, sprzedaż z nalewaków od poniedziałku do piątku od 07:00 do 15:00
2. Baza paliw i stacja paliw Polkowice, adres 59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 9
sprzedaż na umowy i przedpłaty; sprzedaż hurtowa; wydawanie paliw poprzez dystrybutory oraz nalewaki – nalew oddolny
sprzedaż z dystrybutorów i nalewaków od poniedziałku 06:00 do soboty 06:00 w trybie ciągłym.
3. Stacja paliw Żukowice, adres 67-200 Głogów, ul. Żukowicka 1
sprzedaż na umowy i przedpłaty
sprzedaż z dystrybutorów od poniedziałku do piątku od godziny 06:00 do 22:00

Dodatkowo klienci, z którymi mamy zawarte umowy na tankowanie pojazdów z wykorzystaniem programu ewidencyjnego ESK-01 mogą na wszystkich stacjach tankować się samodzielnie przez 7 dni w tygodniu 24/h.

OFERTA LABORATORIUM

Laboratorium wykonuje analizy produktów naftowych świeżych oraz będących w eksploatacji, takich jak:
– oleje przekładniowe,
– oleje hydrauliczne,
– oleje turbinowe,
– oleje maszynowe,
– oleje sprężarkowe,
– oleje elektroizolacyjne (transformatorowe),
– oleje silnikowe,
– oleje napędowe,
– oleje napędowe do celów grzewczych,
– benzyny samochodowe.

OFERTA CENOWA

Informacja o cenach paliw:

Sprzedaż paliw – oferty handlowe
tel. 76 74 69 298
kom. 887 893 327
handel.paliwa@energetyka.lubin.pl

Przyjmowanie zamówień na paliwa, planowanie dostaw, informacje cenowe
tel. 76 749 38 20
kom. 887 871 858
paliwa@energetyka.lubin.pl

Zgodę na otrzymywanie naszej oferty klient potwierdza przez wypełnienie i podpisanie formularza zgody marketingowej.
Po wyrażeniu zgody (poniżej w załącznikach) przez klienta wysyłamy tabelę z cenami na wybrane paliwa, jednocześnie informujemy, iż przed wyrażeniem zgody należy zapoznać się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Chęć cofnięcia zgody marketingowej klient może wyrazić poprzez informację mailową wysłaną na adres korespondencyjny: paliwa@energetyka.lubin.pl

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia na paliwa składa się przez wypełnienie formularza zamówienia. Formularz dostępny jest na naszej stronie w załączniku poniżej, który należy przesłać drogą elektroniczną na adres: paliwa@energetyka.lubin.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Spółki.

Przyjmowanie zamówień na paliwa, planowanie dostaw, informacje cenowe
tel. 76 749 38 20
kom. 887 871 858
paliwa@energetyka.lubin.pl