Fundacja KGHM Polska Miedź

Data publikacji
wtorek, 24.03.2020, 14:33:53

Autor wpisu
Monika Strzechowska

Społeczności i funkcje

„Energetyka” sp. z o.o. od wielu lat wspiera Fundację KGHM Polska Miedź, której celem jest działalność charytatywna. Została ona powołana do życia w 2003 roku jako organizacja pożytku publicznego.

Fundacja KGHM Polska Miedź przekazuje swoje darowizny z przeznaczeniem m.in.: na ochronę i promocję zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych;  na naukę, edukację, oświatę i wychowanie; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; kulturę, sztukę; ochronę dóbr kultury i tradycji; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz na przeciwdziałanie patologiom społecznym; pomoc ofiarom katastrof i  klęsk żywiołowych.

 Rokrocznie, Fundacja organizuje akcje „Krwiodawcy”, której celem jest krzewienie honorowego krwiodawstwa. W czołówce zaszczytnych liderów oddających krew znajdują się także pracownicy „Energetyka” sp. z o. o.

 Aby wesprzeć prospołeczną działalność Fundacji KGHM Polska Miedź wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać ją jako odbiorcę 1% podatku, wpisując numer KRS: 0000154740.

 Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: http://www.fundacjakghm.pl/