Dialog społeczny

Data publikacji
czwartek, 07.04.2016, 07:30:39

Autor wpisu
Monika Strzechowska

Społeczności i funkcje

„Energetyka” sp. z o. o od początku swojego istnienia była silnie związana z lokalną społecznością Zagłębia Miedziowego. Firma aktywnie uczestniczy w życiu regionu, angażując się w wiele przedsięwzięć społecznych. Realizując ideę odpowiedzialnego biznesu, wspiera lokalne instytucje edukacyjne i kulturalne.

Wśród akcji wspierających talenty i gwarantujących dobrą zabawę najmłodszym mieszkańcom regionu na uwagę zasługuje  organizowany konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. „Energetyczne Malowanki”.  Firma wspierała również Regionalny Konkurs Wiedzy o Gospodarce, organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Oddział Okręgowy w Legnicy i skierowany do młodzieży klas maturalnych o profilu ekonomiczno – rachunkowym z regionu legnicko – głogowskiego. Poza tym włącza się w akcję profilaktyczną „Bezpieczny Dolnoślązak”, której adresatami są  uczniowie szkół i przedszkoli, zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska. W trakcie spotkań z najmłodszymi poruszane są tematy dotyczące bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożenia.  Firma organizuje również akcje informacyjno – edukacyjne, których głównym celem jest ograniczenie wypadków wśród pracowników. W działaniach prewencyjnych wykorzystywane są między innymi plakaty Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, dane o liczbach przepracowanych  bez wypadku dni oraz ranking bezwypadkowych brygad. W ramach akcji „Energetyczny Mikołaj” pracownicy Spółki w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia zbierali zabawki dla dzieci hospitalizowanych w szpitalach w Głogowie i Lubinie. Razem z Centrum Kultury Muza w Lubinie, Spółka organizuje  zabawę Mikołajkową dla najmłodszych. Ambitnie wspiera również kolejne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Spółka od lat bierze czynny udział w konferencjach, debatach energetycznych i innych  wydarzeniach branżowych, których celem jest zwiększenie wiedzy na temat współczesnego rynku energii, bezpieczeństwa energetycznego czy sposobów na uzyskanie poprawy efektywności energetycznej. Spółka jest także organizatorem konferencji poświęconej odnawialnym źródłom energii. Realizując swoje założenia partnerstwa  przemysłu i środowiska, wprowadziła szereg energooszczędnych rozwiązań. Uzyskane oszczędności energetyczne przeszły pozytywną weryfikację i uzyskały „Biały certyfikat”.

Poszanowanie ekologii, praw konsumenta i terminowej regulacji zobowiązań to priorytety w codziennym działaniu Spółki. Kapituła programu Solidna Firma doceniła te starania wyróżniając firmę już w 2002 roku. Rzetelność spółki potwierdził także swoim certyfikatem Krajowy Rejestr Długów. Realizując przyjętą misję zabezpieczenia potrzeb klientów w zakresie dostaw energii oraz świadczenia usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w sposób niezawodny, efektywny i bezpieczny dla środowiska. Spółka konsekwentnie buduje wizerunek firmy energetycznej przyjaznej środowisku i prowadzącej dialog społeczny.