Spotkanie z Jubilatami i Zasłużonymi

Data publikacji
piątek, 28.10.2016, 12:14:30

Autor wpisu
Monika Strzechowska

Społeczności i funkcje

27 października, podczas zorganizowanej uroczystości, czterech pracowników „Energetyka” sp. z o.o. zostało uhonorowanych odznaką „Zasłużony dla KGHM Polska Miedź S.A”, dwudziestu pracowników odznaką „Zasłużony dla „Energetyka” sp. z o.o.” oraz stu trzydziestu pracowników obchodziło Jubileusz pracy zawodowej.

Odznaczenia oraz listy gratulacyjne pracownicy otrzymali z rąk przybyłych na uroczystość: Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Piotra Walczaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Energetyka” sp. z o.o. Pana Ryszarda Biernackiego, Członka Rady Nadzorczej „Energetyka” sp. z o.o. Pana Piotra Karwana oraz Zarządu „Energetyka” sp. z o.o. – Prezesa Zarządu Pana Arkadiusza Janusza, Wiceprezesa Zarządu Pana Marka Litwińskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Wojciecha Pawłowskiego, którzy jednocześnie podziękowali pracownikom za zaangażowanie w rozwój Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

20161027_tf07420161027_tf045