Potwierdzone – „Energetyka” jest fair!

Data publikacji
czwartek, 01.12.2016, 08:19:53

Autor wpisu
Monika Strzechowska

Społeczności i funkcje

„Energetyka” sp. z o.o. po raz trzeci została doceniona za uczciwą i rzetelną postawę w biznesie, otrzymując Złoty Certyfikat i tytuł PRZEDSIĘBIORSTWA FAIR PLAY 2016. Potwierdza to sumienne podejście Spółki do klientów, kontrahentów, pracowników oraz do społeczności lokalnych i samorządów.

 

Prestiżowe nagrody wyróżniające firmy kierujące się społeczną odpowiedzialnością biznesu zostały przyznane przez Krajową Izbę Gospodarczą podczas uroczystej Gali XIX edycji Programu Przedsiębiorstwo Fair Play, która odbyła się 25 listopada br. w Warszawie. Uczestniczył w niej Pan Marek Litwiński – Wiceprezes Zarządu „Energetyka” sp. z o.o., który odebrał przyznany nam Złoty Certyfikat Jakości Biznesu.

 

Ideą programu jest zachęcanie polskich przedsiębiorców do przestrzegania zasad etycznej odpowiedzialności biznesu i budowania pozytywnych, uczciwych relacji w działalności gospodarczej.

W tegorocznej edycji wzięło udział kilkaset firm, które poddały się szczegółowemu, dwuetapowemu procesowi weryfikacji.

 

Nasza Spółka udowodniła, że w swej działalności biznesowej dba nie tylko o dobre wyniki finansowe i terminowe regulowanie zobowiązań, lecz również o promocję etycznych postaw w biznesie oraz wsparcie lokalnych inicjatyw sportowych, społecznych i kulturalnych. Dbałość o satysfakcję klientów i bezpieczeństwo pracowników, a także troska o ochronę środowiska znajduje w naszej Spółce odzwierciedlenie w konsekwentnej polityce inwestycyjnej.

 

fair-play-foto-2