Informacja nt. połączenia Spółek „Energetyka” sp. z o.o. i WPEC w Legnicy S.A.

Data publikacji
wtorek, 28.02.2017, 13:58:11

Autor wpisu
Monika Strzechowska

Społeczności i funkcje

INFORMACJA NT. POŁĄCZENIA SPÓŁEK „ENERGETYKA” SP. Z O.O. I WPEC W LEGNICY S.A.

Lubin, dnia 28.02.2017 r.

Zarząd Spółki „Energetyka” sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012900, w związku z treścią art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2016r., poz. 1578 z późn. zm.), niniejszym informuje, iż w dniu 17 lutego 2017 roku Zarządy „Energetyka” sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie oraz WPEC w Legnicy S.A. z siedzibą w Legnicy podjęły uchwały w sprawie zatwierdzenia i uzgodnienia Planu Połączenia z dnia 17 lutego 2017 roku.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki „Energetyka” sp. z o.o. udostępnia od dnia 28 lutego 2017 roku bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, uzgodniony Plan Połączenia wskazanych powyżej Spółek, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie, na niniejszej stronie internetowej, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

(PLIKI PDF W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ)

Zarząd Spółki „ENERGETYKA” SP. Z O.O.