„Energetyka” – projektowo

Data publikacji
czwartek, 16.06.2016, 13:05:19

Autor wpisu
Monika Strzechowska

Społeczności i funkcje

Pod patronatem „Energetyki” odbyła się w Gimnazjum im. Kopernika w Ścinawie kolejna edycja warsztatów z zarządzania projektami, skierowanych do uczniów tejże placówki. Gimnazjaliści projektowo podeszli do kampanii, której celem była promocja produktów Grupy Energetyka, w tym głównego, jakim jest „ciepło systemowe”. Główną ideą projektu pod nazwą „PM at Schools”  było przekazanie uczniom podstawowej wiedzy z tematyki zarządzania projektami  oraz szerzenie idei pracy zespołowej.

W ubiegłym roku uczestnicy warsztatów podjęli próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego warto oszczędzać energię?”. Tym razem warsztaty odbywały się pod hasłem „Ciepło”. Uczniowie trzecich klas gimnazjum mieli za zadanie zorganizować kampanie reklamowe skierowane do adresatów konkretnych grup społecznych tj. dzieci, młodzieży akademickiej, osób aktywnych  zawodowo oraz emerytów. Podobnie jak w zeszłym roku, cykl pięciu lekcji połączony był z warsztatami nad tworzeniem dokumentacji projektowej. Zespoły z jednoznacznym podziałem odpowiedzialności za poszczególne zadania sporządziły kartę projektu oraz zakres projektu. Następnie, na podstawie wypracowanej już dokumentacji, podjęły próbę utworzenia struktury podziału prac oraz harmonogramu. Efekty pracy każdego z zespołów finalizowane były w formie wystąpień. Warto podkreślić, że wszystkie zespoły stanęły na wysokości zadania. Pracownicy Działu Rozwoju „Energetyka” sp. z o.o. przedstawili uczestnikom warsztatów jak wygląda zarządzanie projektami w praktyce, na przykładzie prowadzonych w Spółce projektów. Przybliżyli również uczestnikom korzyści wynikające z pracy zespołowej, uświadomili istnienie metodologicznego podejścia do zarządzania projektami  i zastosowanie takowej praktyki w życiu codziennym. Uczniowie przekonali się jak ważna jest praca zespołowa, wypracowanie właściwych procedur, sposobów postępowania i uporządkowanie wielu innych kwestii, które są istotne z punktu widzenia sprawnego i skutecznego osiągania celów.

W warsztatach pod nazwą wzięli udział przedstawiciele organizatora – Project Management Institute Poland Chapter Lubuskie Branch (PMI Lubuskie) oraz „Energetyki”, uczniowie Gimnazjum oraz studenci z Koła Naukowego działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.