„Energetyka” jak zawsze w czołówce – ISO 50001

Data publikacji
środa, 23.08.2017, 12:29:06

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

W dniach 21 i 22 sierpnia br., w „Energetyka” sp. z o.o. Zespół Auditorów UDT-CERT przeprowadził Audit Certyfikujący System Zarządzania Energią na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001.

UDT-CERT podkreślił dojrzałość Systemu Zarządzania Energią do skutecznego podejmowania działań związanych z zarządzaniem energią. Zwrócono szczególną uwagę na wysoką świadomość pracowników na wszystkich szczeblach, wynikającą z samodzielnego budowania i wdrażania Systemu Zarządzania Energią, a co za tym idzie wysokie standardy podejmowanych działań oraz stworzonych procesów.

Auditorzy wysoko ocenili jakość audytu energetycznego, który pozwala na uzyskanie rzetelnej wiedzy o ilości i strukturze zużywanej energii oraz konkretnych rozwiązaniach – technicznych, organizacyjnych i formalnych.

Proces weryfikacji zakończył się wynikiem pozytywnym. Zespół Auditorów w Raporcie z auditu potwierdził, że System Zarządzania Energią w „Energetyka” sp. z o.o. jest zgodny z wymaganiami oraz zdolny do osiągania zamierzonych celów, w związku z tym Zespół Auditorów UDT-CERT zawnioskował o wydanie certyfikatu dla „Energetyka” sp. z o.o.

Dziękujemy Zespołowi Projektowemu budującemu i wdrażającemu System Zarządzania Energią, Zespołowi ds. Zarządzania Energią oraz wszystkim zaangażowanym pracownikom Spółki za ten wspólny sukces.