Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie

Data publikacji
poniedziałek, 23.01.2017, 11:14:55

Autor wpisu
Monika Strzechowska

Społeczności i funkcje

„Energetyka” sp. z o.o. wzięła udział w organizowanym przez Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej Seminarium pt. „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie”, które odbyło się w dniu 19 stycznia br. w Boguszowie Gorcach.

Ograniczenie zużycia energii, strat w jej przesyle i dystrybucji, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i redukcja zanieczyszczeń środowiska to główne wymagania zawarte w Ustawie o efektywności energetycznej, która weszła w życie             1 października 2016r.

Przedstawiciele „Energetyka” sp. z o.o.: Pan Arkadiusz Janusz – Prezes Zarządu, Pani Anna Rewak – Kierownik Działu Rozwoju  i Marketingu, Pani Matylda Głowacz –  Główny Specjalista ds. Rozwoju i Marketingu oraz Pan dr Krzysztof Zajko – Akredytowany Audytor, podczas prezentacji oraz w panelu dyskusyjnym prowadzonym przez dr inż. Kazimierza Herlendera – Prezesa Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej dokonali prezentacji Spółki oraz  podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu prac nad budową Systemu Zarządzania Energią zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001:2012 prowadzonymi w Spółce.

Ponadto wystąpienia wprowadzające w tematykę seminarium wygłosili:
Pan Maciej Żebrowski – DKEO/REBUD Sp. z o.o., Pan Radosław Grech – Lubuski Klaster Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej oraz Pan Władysław Bobrowicz – DKEO/ Fundacja CIREO.