Dydaktycznie na farmach

Data publikacji
poniedziałek, 20.06.2016, 13:17:58

Autor wpisu
Monika Strzechowska

Społeczności i funkcje

Dwie farmy fotowoltaiczne zlokalizowane na terenie wydziału W4 w Legnicy, należące do Energetyki, stały się celem wycieczki dydaktycznej dla 40 uczniów klas I i II Niepublicznego Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej z Wrocławia.

Podczas czerwcowej wycieczki zawodoznawczej, uczniowie po raz pierwszy mieli możliwość obejrzenia „na żywo” urządzeń produkujących energię elektryczną. Dotychczas posiadali jedynie wiedzę teoretyczną. Przewodnicy wycieczki z „Energetyki” – Eugeniusz Włodarczyk, Główny Specjalista ds. Odnawialnych Źródeł Energii i Andrzej Latuszek, Główny Specjalista ds. Rozwoju  – zaznaczyli, że farmy powstały jako projekt o charakterze badawczym, który ma służyć realnej ocenie sprawności fotoogniw wykonanych w różnych technologiach. Uczestnicy wycieczki poznali dwa rodzaje paneli, w jakie zostały wyposażone obie farmy, a także rodzaje konstrukcji wsporczych, sposoby montażu oraz uwagi eksploatacyjne. Specjaliści z „Energetyki” omówili wszystkie istotne elementy wyposażenia farm: inwertery, elementy monitoringu i ochrony odgromowej a także  zbierania danych produkcyjnych do analiz.

Młodzież była zainteresowana bezpieczeństwem obsługi generatorów PV, których nie da się wyłączyć, metodą gaszenia pożarów farm PV oraz elektroniczną metodą zabezpieczeń farm przed pożarem. Uczniowie zadawali szereg ciekawych pytań,  na które odpowiadali nasi specjaliści.

Dydaktyczna wycieczka była okazją do podkreślenia, że działania podejmowane w „Energetyce” w zakresie rozwoju fotowoltaiki są ukierunkowane na zrównoważony rozwój regionu Zagłębia Miedziowego i wpisują się w strategię energetyczną KGHM Polska Miedź.