Utylizacja odpadów

Data publikacji
sobota, 02.08.2014, 18:37:42

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

„Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie zajmuje się oczyszczaniem ścieków przemysłowych powstałych w procesach produkcyjnych Huty Miedzi Głogów i Legnica. Dzięki stosowanym rozwiązaniom technologicznym oraz nowoczesnej infrastrukturze, istnieje możliwość unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, oraz ścieków przemysłowych bez negatywnego oddziaływania na środowisko. Odpady i ścieki unieszkodliwiane są w procesie technologicznym oczyszczalni ścieków Głogów i Legnica.

Spółka ma pozwolenie na unieszkodliwianie i odzysk 170 różnych odpadów w grupach od 01 do 20. Ze względu na stosowane technologie, „Energetyka” sp. z o.o. specjalizuje się w utylizacji odpadów o charakterze kwaśnym i zasadowym ( grupy 06, 11, 16) zawierające metale ciężkie takie jak ; Cu, Hg, Cd, Ni, Cr .Wolumen przyjmowanych w ciągu roku to około 15.000 m3.

Do procesu mogą być przyjmowane jedynie odpady płynne, dostarczane w autocysternach lub paletokontenerach. Transport odpadu leży w gestii dostawcy.

Ceny unieszkodliwiania odpadów ustalane są indywidualnie.